LANDRE

Persoonlijk Financieel Advies

Laan naar Emiclaer 4
3823 EH  Amersfoort

Postbus 2585
3800 GC Amersfoort

KVK Gooi- en Eemland 32084474
AFM 12005066

033 455 52 55
033 455 28 66

06-50282199
 

  


Hybride hypotheek

Bij de hybride hypotheek, ook wel spaar/beleggingshypotheek genoemd, wordt de flexibiliteit van de moderne levenhypotheek gecombineerd met de zekerheid van de spaarhypotheek. Daarmee is de hybride hypotheek een populaire hypotheekvorm, die voor veel mensen geschikt is.

 

Sparen en/of beleggen
Op dezelfde wijze als bij de levenhypotheek wordt op universal-life basis de periodieke premie berekend. Ook bij deze vorm kunt u de premie beleggen in verschillende beleggingsfondsen (unit-linked). Het grote verschil met de moderne levenhypotheek is dat u nu ook (een deel van) de premie kunt onderbrengen in een hypotheekrentefonds. In dat fonds, dat wordt beheerd door de verbonden geldverstrekker, ontvangt u een vergoeding over de ingelegde premie die gelijk is aan de hypotheekrente die u betaalt over het leningdeel (net als bij de spaarhypotheek). Op deze wijze kunt u zelf een verdeling maken tussen het risicovollere beleggen en het gegarandeerde sparen.

 

Goedkope premie
De premie van de hybride hypotheek is in de meeste gevallen goedkoper dan van de moderne levenhypotheek. Dit komt omdat binnen deze verzekering geen kosten worden doorberekend voor polisbeheer en andere kosten die de verzekeraar maakt bij het opstellen van de polis. Deze kosten worden echter wel via een opslag in de hypotheekrente verrekend. Die opslag varieert van 0.1% tot 0.3%. Het voordeel van de lage premie wordt daardoor vaak voor een groot deel tenietgedaan.

 

Vaste combinatie
Het enige nadeel ten opzichte van de moderne levenhypotheek is dat de combinatie tussen de hypotheekverstrekker en de verzekeraar, net als bij de spaarhypotheek, vastligt. Dat komt doordat de vergoeding voor het hypotheekrentefonds geschiedt door de verbonden hypotheekinstelling. Als bij verhuizing wordt besloten om naar een andere hypotheekinstelling over te stappen kan de polis weliswaar worden voortgezet maar de keuze voor het hypotheekrentefonds zal dan in veel gevallen verdwijnen.

 

Fiscaal ideaal
De hybride hypotheek is uitermate geschikt om tot de beste fiscale verdeling te komen. Hoog-laagconstructies of combinaties met een premie of beleggingsdepots behoren tot de mogelijkheden. Ook kunt u tussentijds bijstorten, uw premies verhogen of verlagen en enigszins spelen met de looptijd. Uw adviseur Landre Financieel Advies vertelt u graag over uw mogelijkheden binnen deze vorm.


Hypotheekvormen

- Aflossingsvrije hypotheek
- Beleggingshypotheek
- Hybride hypotheek
- Klassieke hypotheekvormen
- Leven- en spaarhypotheken
- Spaarhypotheek